POZOR Nová letní otevírací doba od 13.června do 31.srpna 2024. Pravidelná otevírací doba je DOČASNĚ ZRUŠENA. Návštěvy pondělí až pátek pouze po telefonické dohodě předem cca 8-16 hodin. Některé pátky a soboty bude otevřeno. Dobu otevření a datum vždy předem zveřejníme na shopu, facebooku a podobně. PÁTEK 21.ČERVNA OTEVŘENO 11-17 HODIN, SOBOTA 22.ČERVNA OTEVŘENO 10-14

EPR

Extended Producer Responsibility (EPR) neboli rozšířená odpovědnost výrobců je
koncept, který řeší odpovědnost výrobců za své výrobky, které mají dopad na životní prostředí.
Jedná se o zodpovědnost za odpadové hospodářství, tedy o odpovědnost za sběr, třídění, recyklaci a likvidaci odpadů.
EPR se týká nejen výrobců, ale také distributorů, prodejců a nakonec spotřebitelů.

Mořské akvárium Pepinův útes- Josef Tuček je zapojeno do systémů zpětné recyklace a to

EKO-KOM,a.s. autorizovaná obalová společnost

Josef Tuček
Starokolínská 328
284 01 Kutná Hora
IČO: 46404911
uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojen do Systému
sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem
R00170055

Osvědčení o množství obalů, pro které bylo zajištěno plnění povinností zpětného
odběru a využití dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
Josef Tuček se tak aktivně podílí na systému třídění a recyklace obalových odpadů, který
provozuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
Během více než čtvrtstoletí spolupráce průmyslu, měst a obcí v Systému EKO-KOM se nám
společně s Vámi podařilo vybudovat stabilní a efektivní systém třídění odpadů. V současné
době má možnost třídit odpady 99 % spotřebitelů v celé České republice a mají k dispozici
více než 829 tisíc barevných nádob na tříděný odpad. Ročně se v Systému EKO-KOM vytřídí a předá k
recyklaci nebo energetickému využití přes milion tun odpadů z obalů.

 

Společnost ASEKOL a.s. je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) oprávněna ke zpětnému
odběru elektrozařízení ve všech skupinách 1 – 6.
ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení
organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci
vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém
zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení.
ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy,
svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Josef Tuček
Starokolínská 328
284 01 Kutná Hora
IČO: 46404911
uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností Asekol a.s. a je zapojen do Systému
zpětnému odběru elektrozařízení.
Evidenční číslo osvědčení: AK-051471