Domů / EPR
Novinky
Nový import mořských živočichů 26.května 2023
Nový import mořských živočichů 26.května 2023 26.05.2023 - Nejnovější import mořských ryb a bezobratlých pro vaše mořská akvária ..... číst více
Import živočichů 16.března 2023
Import živočichů 16.března 2023 16.03.2023 - Nejnovější import mořských živočichů pro vaše mořská akvária ... číst více
Import 16. února 2023
Import 16. února 2023 16.02.2023 - Nejnovější import mořských ryb a bezobratlých živočichů. číst více
Import živočichů 28. prosince 2022
Import živočichů 28. prosince 2022 03.01.2023 - Nejnovější import mořských ryb a bezobratlých živočichů. číst více
Import živočichů 15. prosince 2022
Import živočichů 15. prosince 2022 15.12.2022 - Nejnovější import mořských ryb a bezobratlých živočichů. číst více
Anketa
Jakou preferujete filtraci
31 % (255)
19 % (159)
17 % (141)
6 % (48)
7 % (58)
20 % (161)

Celkem hlasovalo: 822

EPR

 

 

Extended Producer Responsibility (EPR) neboli rozšířená odpovědnost výrobců je 
koncept, který řeší odpovědnost výrobců za své výrobky, které mají dopad na životní prostředí. 
Jedná se o zodpovědnost za odpadové hospodářství, tedy o odpovědnost za sběr, třídění, recyklaci a likvidaci odpadů. 
EPR se týká nejen výrobců, ale také distributorů, prodejců a nakonec spotřebitelů.

Mořské akvárium Pepinův útes- Josef Tuček je zapojeno do systémů zpětné recyklace a to

EKO-KOM,a.s. autorizovaná obalová společnost

Josef Tuček
Starokolínská 328
284 01 Kutná Hora
IČO: 46404911
uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojen do Systému
sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem
R00170055

Osvědčení o množství obalů, pro které bylo zajištěno plnění povinností zpětného 
odběru a využití dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
Josef Tuček se tak aktivně podílí na systému třídění a recyklace obalových odpadů, který 
provozuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. 
Během více než čtvrtstoletí spolupráce průmyslu, měst a obcí v Systému EKO-KOM se nám 
společně s Vámi podařilo vybudovat stabilní a efektivní systém třídění odpadů. V současné 
době má možnost třídit odpady 99 % spotřebitelů v celé České republice a mají k dispozici 
více než 829 tisíc barevných nádob na tříděný odpad. Ročně se v Systému EKO-KOM vytřídí a předá k 
recyklaci nebo energetickému využití přes milion tun odpadů z obalů.


Společnost ASEKOL a.s. je na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) oprávněna ke zpětnému 
odběru elektrozařízení ve všech skupinách 1 – 6.
ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení 
organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci 
vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém 
zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. 
ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, 
svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Josef Tuček
Starokolínská 328
284 01 Kutná Hora
IČO: 46404911
uzavřel smlouvu o sdruženém plnění se společností Asekol a.s. a je zapojen do Systému
zpětnému odběru elektrozařízení.
Evidenční číslo osvědčení: AK-051471